Sáng ngày 07/12/2023 Trường THPT Số 1 Đức Phổ phối hợp với Công an thị xã Đức Phổ tổ chức ra mắt mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại trường THPT Số 1 Đức Phổ. Đây là mô hình thiết thực, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị nhằm tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu vực cổng Trường THPT Số 1 Đức Phổ, qua đó góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thị xã Đức Phổ.

Lượt xem: