kế hoạch 8.3 của công đoàn

kế hoạch 8.3 của công đoàn

Lượt xem:

  ...
Kế hoạch truyền thông về giáo dục và đào tạo 2023

Kế hoạch truyền thông về giáo dục và đào tạo 2023

Lượt xem:

...
lịch kiểm tra cuối kì 1 năm học 2022 – 2023

lịch kiểm tra cuối kì 1 năm học 2022 – 2023

Lượt xem:

  ...
kế hoạch giao lưu 3 trường THPT trên địa bàn huyện.

kế hoạch giao lưu 3 trường THPT trên địa bàn huyện.

Lượt xem:

  ...
kế hoạch chuyên môn từ tuần 14 đến tuần 19

kế hoạch chuyên môn từ tuần 14 đến tuần 19

Lượt xem:

...
Kế hoạch tập huấn giảng dạy nội dung giáo dục địa phương

Kế hoạch tập huấn giảng dạy nội dung giáo dục địa phương

Lượt xem:

  ...
Kế hoạch kiểm tra đánh giá giữa học kì 1 năm học 2022 – 2023

Kế hoạch kiểm tra đánh giá giữa học kì 1 năm học 2022 – 2023

Lượt xem:

  ...
kế hoạch chuyên môn năm học 2022 – 2023

kế hoạch chuyên môn năm học 2022 – 2023

Lượt xem:

  ...
kế hoạch bồi dưỡng, thi chọn học sinh giỏi năm học 2022 – 2023

kế hoạch bồi dưỡng, thi chọn học sinh giỏi năm học 2022 – 2023

Lượt xem:

  ...
kế hoạch năm học 2022 – 2023

kế hoạch năm học 2022 – 2023

Lượt xem:

  ...