Trường Trung Học Phổ Thông Số 1 Đức Phổ

  • Điện thoại: 0255 3859 252
  • Email: c3so1ducpho@quangngai.edu.vn
  • Địa chỉ: 117 Nguyễn Nghiêm, Phường Phổ Ninh, Thị Xã Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi